Styret i CC Tønsberg

2017

President Robert Horst
President Elect
President Past Sven L Svendsen
Kasserer Dagfinn Tveiten
Sekretær Tommy Hassum
Styremedlem Petter Hansen
Styremedlem Jon Ødegård