Styret i CC Tønsberg

2017

President Sven Svendsen
President Elect Robert Horst
President Past Svenn Erik Haugan
Kasserer Dagfinn Tveiten
Sekretær Petter Hansen
Styremedlem Arne Lian
Styremedlem Jon Ødegård