Civitan Norges Ledelse

Kontaktperson frem til nytt styre er på plass

Kontaktperson frem til nytt styre er på plass

Eva P. Wilhelmsen
mobil 926 52 361
eva.pavels@gmail.com
Kontaktperson frem til nytt styre er på plass

Kontaktperson frem til nytt styre er på plass

Terje Voll
Mobil 970 77 117
vollt@frisurf.no
Kontaktperson frem til nytt styre er på plass

Kontaktperson frem til nytt styre er på plass

Per Siegel
Mobil 934 16 894
per@civitan.no
Bozena Blili

Bozena Blili

Kasserer
Mob 958 57 055
bozena@civitan.no
Synnøve Løberg

Synnøve Løberg

Sekretær
Mob: 415 41 663
synloberg@hotmail.com

Soneledere

Robert Horst

Robert Horst

Soneleder sone 50
Mobil 454 75 010
robert.horst@sf-nett.no
Kari Kasland

Kari Kasland

Soneleder 60
Mob 911 12 060
kari.kasland@sf-nett.no
Per Helge Sørensen

Per Helge Sørensen

Soneleder 70/80
mobil 924 13 838 perhs8@gmail.com
Aage Krolykke

Aage Krolykke

Soneleder sone 55, Danmark
+45 244 10 306
aage@krolykke.dk

Fagledere

Malin Ringsrød

Malin Ringsrød

Fagleder CiviNord
mobil 46822836
malin.ringsrod@civitan.no
Willy Kristiansen

Willy Kristiansen

Fagleder Seminarer/Landsmøter
Tlf: 69 33 63 94 Mob: 909 85 342
friiwilly@gmail.com

Prosjektansvarlige

Randi Løwer

Randi Løwer

Prosjektleder innsamlingsaksjonen
mobil 91461842
randilower@gmail.com
Robert Horst

Robert Horst

Prosjektleder Idrett for mennesker med utviklingshemming
mobil 454 75 010
robert.horst@sf-nett.no
Eva H.Johnsen

Eva H.Johnsen

Alzheimerfondets Leder
Mob: 90 60 06 69
h-johnse@online.no