Civitan Norges Ledelse

Margit Hauge

Margit Hauge

Norgespresident
Mob: 413 38 934
maoha@online.no
Svenn Erik Haugan

Svenn Erik Haugan

Norgespresident Elect
mobil 926 16 430 svennerikhaugan@gmail.com
Liv Tjomsland

Liv Tjomsland

Sekretær
mob 480 48 701
liv@tjomsland.no
Bozena Blili

Bozena Blili

Kasserer
Mob 958 57 055
bozena@civitan.no

Soneledere

Bozena Blili

Bozena Blili

Soneleder 20
Mobil 958 57 055 Bozena@civitan.no
Erik Due

Erik Due

Soneleder 10/30/40
Mob 907 40 824
erik.due@getmail.no
John Rønning

John Rønning

Soneleder 60
mob 917 95 184 j-roen2@online.no
Per Helge Sørensen

Per Helge Sørensen

Soneleder 70/80
mobil 924 13 838 perhs8@gmail.com
Robert Horst

Robert Horst

Soneleder 50/55
mobil 454 75 010
robert.horst@sf-nett.no

Fagledere

Malin Ringsrød

Malin Ringsrød

Fagleder CiviNord
mobil 46822836
malin.ringsrod@civitan.no
Torgunn Hauge

Torgunn Hauge

IT/Hjemmesider
mobil 909 16 899
torguha@online.no
Willy Kristiansen

Willy Kristiansen

Fagleder Seminarer/Landsmøter
Tlf: 69 33 63 94 Mob: 909 85 342
friiwilly@gmail.com

Prosjektansvarlige

Randi Løwer

Randi Løwer

Prosjektleder innsamlingsaksjonen
mobil 91461842 randilower@hotmail.com
Robert Horst

Robert Horst

Prosjektleder Idrett for mennesker med utviklingshemming
mobil 454 75 010
robert.horst@sf-nett.no
Jørgen Skovsgaard

Jørgen Skovsgaard

Kontaktperson for Danmark
+45 984 63 141
info@seestern.dk
Eva H.Johnsen

Eva H.Johnsen

Alzheimerfondets Leder
Tlf: 63 95 46 96 Mob: 90 60 06 69
h-johnse@online.no
Ellinor Kittilsen

Ellinor Kittilsen

Idrett MOT Rus
Tlf: 22 09 69 20 Mob: 908 20 663
ellinor@media-team.no