Civitan Norges Ledelse

Norges President

Norges President

Eva P. Wilhelmsen
mobil 926 52 361
eva.pavels@gmail.com
Per-Olav Johannessen

Per-Olav Johannessen

Kasserer
Mobil 916 75 950
perolavj48@gmail.com
Liv Tjomsland

Liv Tjomsland

Sekretær
mob 480 48 701
liv@tjomsland.no

Soneledere

Stein Eriksen

Stein Eriksen

Soneleder 10-30/40
Mobil 922 16 405
stein@pute.no
Bente Ruud

Bente Ruud

Soneleder 20
Mobil 917 71 672
bente.ruud@civitan.no
Helge Due Grøndahl

Helge Due Grøndahl

Soneleder 50
Mobil 951 20 306
helge.due.grondahl@gmail.com
Jens Bay-Nielsen

Jens Bay-Nielsen

Soneleder 55 Danmark
+45 22817165
lillyogjens@skagennet.dk
Oddleiv Loland

Oddleiv Loland

Soneleder 70/80

Kari Kasland

Kari Kasland

Soneleder 60
Mob 911 12 060
kari.kasland@sf-nett.no

Fagledere

Jon Øystein Strand

Jon Øystein Strand

Fagleder IT
Mobil 994 21 770
jonstran@live.no
Terje Voll

Terje Voll

Lover og Regler
97 07 71 17
vollt@frisurf.no
Malin Ringsrød

Malin Ringsrød

Fagleder CiviNord

malin.ringsrod@civitan.no
Randi Løwer

Randi Løwer

Prosjektleder innsamlingsaksjonen
mobil 914 61 842
randilower@gmail.com

Prosjektansvarlige

Estelle Temple Josten

Estelle Temple Josten

Prosjektleder Aktivitet mot Rus
Mobil 909 95 398
estemple@online.no
Robert Horst

Robert Horst

Prosjektleder Idrett for mennesker med utviklingshemming
mobil 454 75 010
robert.horst@sf-nett.no
Eva H.Johnsen

Eva H.Johnsen

Civitan Norges Forskningsfond for Alzheimers sykdom
Mob: 906 00 669
h-johnse@online.no