Civitans grunnsetninger

Civitans grunnsetninger er formet som en etisk erklæring, og en veileder for alle Civitanere. Grunnsetningene ble skrevet i 1922 av Champ Andrews fra Civitan Club Chattanooga, Tennessee, og er bearbeidet gjennom årene. Teksten nedenfor er den offisielle oversettelsen som benyttes i Civitan Norge.

Jeg er Civitan, så gammel som livet, så ung som den nyfødte dag, så evig som tiden.
Mine hender virker i verden og strekker seg ut for å hjelpe andre.
Mine ører hører barns gråt og verdens rop etter fred, veiledning, fremgang og samhørighet.
Mine øyne søker etter mennesker som vil slutte seg til vårt fellesskap og hjelpe oss i vår medmenneskelige gjerning.
Min munn kaller til innsats i hverdagen og former menneskets bønner på alle språk.
Mitt sinn lærer meg respekt for loven og kjærlighet til det folk jeg tilhører.
Mitt hjerte slår for mine venner, blør for alle overgrep mot mennesker og banker av glede når sannheten vinner seier.
Min sjel kjenner bare frykten for sin egen utilstrekkelighet.
Mitt håp er en bedre verden som Civitanere skal være med på å skape.
Mitt motto: For en bedre samfunnsånd.
Min tro: Gjør mot andre det du vil at de skal gjøre mot deg.
Mitt løfte er å praktisere dette budet og å bygge en bedre og verdigere samfunnsånd på basis av det.