Civitans historie

Civitan ble etablert i 1917, av en gruppe amerikanske forretningsfolk som ønsket å utøve positiv innflytelse på samfunnet, og arbeide for å hjelpe sine medmennesker. Gruppen ble ledet av den respekterte legen Dr. Courtney W. Shropshire, fra Birmingham i Alabama.

Fremme positive verdier
Bakteppet for etableringen var første verdenskrig, som var den første internasjonale konflikten hvor amerikanske soldater deltok. Krigen berørte amerikanske familier og lokalsamfunn både direkte og indirekte. Det var derfor et ønske om å hjelpe og støtte opp om lokalsamfunn og medmennesker, både gjennom praktisk hjelp og ved å spre positive verdier.

Civitan ble valgt som navn på den første klubben i Birmingham. Navnet stammer fra det latinske ordet «Civitas» som betyr «samfunn» eller «samfunnsborger». Mottoet var «Builders of Good Citizenship».

Organisasjonen vokser
Et frø var sådd. Snart ønsket folk i andre byer også å stifte Civitan-klubber i egne lokalsamfunn. Så stor var interessen at Shropshire og klubben i Birmingham vedtok å danne en internasjonal Civitan-organisasjon. Denne så dagens lys den 15. april 1920. Shropshire, som allerede hadde vært president for Birminghamklubben i to perioder, ble president for den nye organisasjonen. Han ansees derfor som grunnleggeren av det som i dag er kjent som Civitan International.

I løpet av de neste månedene ble det etablert klubber i Arkansas, Tennessee og Florida. Over 300 delegater fra mer enn 30 klubber deltok i det første internasjonale årsmøtet i juni 1921. Den første klubben utenfor USA ble stiftet i Toronto i Canada i 1932.

Internasjonal bevegelse
I 1969 krysset Civitan Atlanteren, og samme år ble den første klubben i Norge stiftet. Denne ble etablert i Oslo, og snart ble det stiftet Civitan-klubber flere steder i Norge.

Deretter fulgte Tyskland i 1970 og kort tid etter Sverige. På midten av 1970-tallet kom kom Civitan til Asia, først med en klubb i Seoul i Sør-Korea i 1974, Japan i 1975, og i 1989 ble det etablert hele fem klubber i Bangladesh.

I dag er Civitan stolt av å være representert i Nord-Amerika, Europa, Asia og Afrika, med klubber i land som Danmark, Russland, Ungarn, India, Ukraina, Jordan, Romania, Nepal, Estland, Slovakia, Nigeria, Sierra Leone, Ghana og Pakistan.