Civitans mål

Civitan Internationals tre prinsipper

  • Fellesskap med hverandre
  • Kunnskap om våre lokalsamfunn
  • Hjelpsomhet overfor medmennesker

Disse tre prinsippene hjelper medlemmene til å utføre Civitan-arbeidet etter beste evne, samtidig som de utveksler erfaringer og utvikler vennskap som beriker deres liv.

For en bedre samfunnsånd.