Siste nytt fra Civitan Norges Forskningsfond for Alzheimer

Vår egen «Civitanstipendiat» Kristi Henjum som fondet har støttet med lønnsmidler i tre år, fikk sin siste bevilgning fra oss i fjor. Hennes veileder har bedt om å få fordele de siste overførte lønnsmidlene over hele 2017. Kristi jobber nå med å ferdigstille sin doktoravhandling og vil disputere i begynnelsen av 2018. Vi vil komme tilbake med dato og sted hvor disputasen vil foregå.  Ved henvendelser til oss, vil Kristi fortsatt  komme ut til Civitanmøter og fortelle om sin forskning.
Fondsstyret besluttet senhøstes 2016 å utlyse midler til å del -finansiere lønn til enda en stipendiat som skal ta sin doktorgrad på Alzheimers sykdom, med kr 400.000.- pr år over tre år.
Det ble vedtatt på et styremøte i april at våre midler denne gangen vil gå til et forskermiljø på OUS (Ullevål sykehus) og til en gruppe som er ledet av Ass. prof. Mona Elisabeth Revheim. De ønsker å gå videre med et prosjekt som benytter PET/CT for tidlig å diagnostisere Alzheimers sykdom.
Prosjektet heter: «F-Flutemetamol PET/CT of Alzheimers disease – clinical value and reference levels.»
Stipendiaten, vår nye Civitanstipendiat, vil starte opp 1. januar 2018.
Takknemmeligheten over å få midler fra oss og dermed få muligheten til å fortsette forskningen i dette prosjektet var stor, og som Civitanere kan vi glede oss over å få ta del i dette viktige samfunnsnyttige arbeidet.

Hilsen Eva Johnsen, leder av Forskningsfondet

About Torgunn Hauge

CC Kristina