Utlysning av midler til delfinansiering av ny Civitan stipendiat

Alzheimerfondet til Civitan Norge utlyser nå midler til delfinansiering av ny Civitan stipendiat etter Kristi Henjum. Hun regner med å disputere mot slutten av 2017.

Midler til Alzheimerforskning
Civitan Norges Forskningsfond for Alzheimers sykdom lyser ut delfinansiering av doktorgrad/postdoktorgradsprosjekt til forskning på Alzheimers sykdom.

Prosjekter rettet mot årsaksforhold prioriteres, men andre prosjekter kan komme i betraktning. Finansiering fra Civitans forskningsfond med inntil kr 400 000,- pr år i 3 år eller 2 år for postdoktor kan påregnes, men søker må stille garanti for resterende finansiering til full 3-års doktorgrads-periode/2 års postdoktor.

Søknad med full prosjektbeskrivelse ønskes etter Forskningsrådets mal for frie prosjektsøknader, maks 10 sider inklusive referanser. Søknaden kan skrives på norsk eller engelsk. I tillegg kommer CV fra både søker og veileder/prosjektansvarlig.

Sendes e-post: h-johnse@online.no For mer info: Overlege dr.med. Anne Brækhus tlf. 952 69 949         Søknadsfrist 15.mars 2017.

Annonse Civitan stipendiat 2017 som averteres i Tidsskriftet for Den Norske Legeforening.

About Torgunn Hauge

CC Kristina